YVK | Vakuuttamisvelvollisuus

Keillä on vakuuttamisvelvollisuus?

Ympäristövakuutus on oltava sellaisella yksityisoikeudellisella yhteisöllä, jonka harjoittamaan toimintaan liittyy olennainen ympäristövahingon vaara tai jonka toiminta yleisesti aiheuttaa haittaa ympäristölle.

Vakuuttamisvelvollisuus koskee yhteisöitä, joiden toimintaan tarvitaan:

  • Valtion ympäristöviranomaisen (AVI) myöntämä ympäristölupa
  • Turvatekniikan keskuksen (TUKES) myöntämä vaarallisen kemikaalin tai räjähteen käsittelyä tai varastointia koskeva lupa


Katso myös ketä vakuuttamisvelvollisuus ei koske.

23.03.2015