Tiivistelmä vuoden 2016 toimintakertomuksesta

Ympäristövakuutuskeskus (YVK) on kaikkien Suomessa ympäristövakuutustoimintaa harjoittavien vakuutusyhtiöiden yhteistyöelin.

Vakuutus- ja korvausasiat

Vakuutuksia oli 1 425 (1 441) kpl. Ympäristövakuutuskeskuksen (YVK) jäsenyhtiöiden harjoittaman ympäristövahinkovakuutuksen vuoden 2016 vakuutusmaksutulosta poolille tilitettävä osa oli 2,1 (2,1) M€. Tästä 90 % eli 1,9 (1,9) M€ kohdistui tuntemattomista ja vakuuttamattomista vahingon aiheuttajista johtuvan riskin kattamiseen ja 10 % eli 0,2 (0,2) M€ oli jälleenvakuutusmaksua, jolla katetaan maksukyvyttömien vakuutuksenottajien riski. Vakuuttamattomilta toimijoilta perityt hyviketulot olivat 900 €. Korvauksia maksettiin vuoden aikana 66,9 (47,4) t€.

Vuonna 2016 YVK:lle ei tehty uusia ympäristövahinkoilmoituksia.

Aktuaariasiat

Laadittiin jakojärjestelmän edellyttämät laskelmat, joiden pohjalta tehtiin vuoden 2015 lopullinen tasaus ja vuoden 2016 ennakkotasaus sekä määrättiin jakojärjestelmämaksu vuodelle 2017. Määritettiin vakuutuksen ottamisen laiminlyöneiltä vakuuttamisvelvollisilta yhteisöiltä perittävän hyvikkeen perusteena olevat keskimääräiset vakuutusmaksut vuodelle 2017.

Toimintaympäristö

YM laati vuonna 2015 luonnoksen hallituksen esitykseksi ympäristönsuojelulain muuttamiseksi, jossa ehdotettuja muutoksia viranomaisten toimivaltuuksien lisäämisestä ja tarkemmasta määrittelystä YVK kannatti. Tämä sääntely ei kuitenkaan edennyt vuoden 2016 aikana. YM:n päätös TOVA-rahoitusmallin jatkokehittämisestä on lykkääntynyt eikä asiassa tapahtunut edistymistä vuoden 2016 aikana.

Viestintä

Median kiinnostuksen kohteeksi nousi vuonna 2016 Talvivaaran (Terrafame) kaivoksen toiminta. Aiheesta päivitettiin tiedote verkkosivuille ja annettiin haastatteluita.

Kriisiviestintäsuunnitelmaa testattiin harjoituksen avulla. Mediavalmennuksia jatkettiin säännöllisenä toimintatapana. Hallitus linjasi, että YVK:n verkkosivuille voidaan viedä ympäristövakuutuslautakunnasta tulleita tapauksia.

Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä sekä tutkimus- ja kehitystoiminta

Toimintaympäristö on muuttumassa, ja YVK on muutoksessa aktiivinen toimija. YVK:ssa seurataan alan lainsäädäntökehitystä ja ollaan valmiina osallistumaan YM:ssä mahdollisesti jatkuvaan TOVA-rahoitusmallin jatkokehitystyöhön sekä ympäristönsuojelulain jatkouudistuksen valmisteluun.

YVK perusti helmikuussa 2016 sisäisen työryhmän tekemään kilpailuoikeudellisen itsearvioinnin YVK:n ja YVP:n toiminnasta. Näköpiirissä oli, että komission ns. ryhmäpoikkeusasetus tulee poistumaan. Työryhmän työtä seurattiin vuoden 2016 aikana YVK:n hallituksessa ja itsearviointia jatketaan.

Toimielimet 2016

Hallitus

 • Matti Sjögren, If, puheenjohtaja
 • Pekka Mäkinen, Fennia, varapuheenjohtaja
 • Maria Blomstedt, Folksam
 • Kristiina Ellmén, Pohjola
 • Mikko Suomalainen, LähiTapiola

YVK:n toimintovastuulliset Vakuutuskeskus-ryhmässä

 • Toimitusjohtaja Ulla Niku-Koskinen
 • Hallintojohtaja Jari-Matti Lifländer
 • Ympäristövakuutuksesta vastuullisen liikennevakuutusyksikön johtaja Janne Jumppanen
 • Korvauskäytäntö, lainsäädäntöjohtaja Asko Nio
 • Aktuaarijohtaja Simo Sarvamaa
 • Viestintäpäällikkö Leena-Mari Tanskanen
 • Lakiasiainpäällikkö Visa Kronbäck

Tilintarkastajat

Oy Tuokko Ltd

 • Jari Miikkulainen KHT
 • Janne Elo KHT

Valvontatilintarkastajana on toiminut Jari Miikkulainen KHT.

Viralliset tilinpäätökset ovat luettavissa Ympäristövakuutuskeskuksen toimistossa osoitteessa Itämerenkatu 11-13.

 

31.03.2017