Ledningsgruppen

Ulla Niku-Koskinen, Verkställande direktör


Janne Jumppanen, Direktör (Trafikförsäkringsenheten)

Asko Nio, Lagstiftningsdirektör

Jari-Matti Lifländer, Förvaltningsdirektör

Kalle Parkkari, Trafiksäkerhetsdirektör


Minna Plit-Turunen, Direktör (Patientförskäringscentralen)

 

Kommunikationsdirektör Sari-Leena Lund


Bilder: Vilja Tamminen

10.09.2018