Ledningsgruppen

Ulla Niku-Koskinen, Verkställande direktör


Janne Jumppanen, Direktör (Trafikförsäkringsenheten)

Asko Nio, Lagstiftningsdirektör

Leena-Mari Tanskanen, Kommunikationschef

Simo Sarvamaa, Aktuariedirektör

Jari-Matti Lifländer, Förvaltningsdirektör

Kalle Parkkari, Trafiksäkerhetsdirektör


Minna Plit-Turunen, Direktör (Patientförskäringscentralen)

Bilder: Vilja Tamminen

01.03.2016