Korvattaviksi ympäristövahingoiksi luetaan:

  • henkilö- ja esinevahingot vahingonkorvauslain mukaisesti
  • puhdas varallisuusvahinko, jos se ei ole vähäinen
  • muu ympäristövahinko kohtuulliseen määrään asti
  • vahingontorjuntakustannukset
  • ennallistamiskustannukset
23.03.2015