Enimmäiskorvaus on 5 miljoonaa euroa yhdestä vahinkotapahtumasta (enimmäiskorvaus 6 M€, kun vahinko on tapahtunut 1.2.2015 jälkeen) ja yhteensä 8,5 miljoonaa euroa kaikista kalenterivuoden aikana ilmoitetuista vahingoista (enimmäiskorvaus 10 M€, kun vahinko on tapahtunut 1.1.2016 jälkeen).

Korvauksesta vähennetään vahinkoa kärsineen omavastuuosuutena 300 euroa, jos vahinkoa kärsinyt on luonnollinen henkilö ja 3 000 euroa, jos vahinkoa kärsinyt on oikeushenkilö.

23.03.2015