Keillä on vakuuttamisvelvollisuus?

Ympäristövakuutus on oltava sellaisella yksityisoikeudellisella yhteisöllä, jonka harjoittamaan toimintaan liittyy olennainen ympäristövahingon vaara tai jonka toiminta yleisesti aiheuttaa haittaa ympäristölle.

Vakuuttamisvelvollisuus koskee yhteisöitä, joiden toimintaan tarvitaan:

  • Valtion ympäristöviranomaisen (AVI) myöntämä ympäristölupa
  • Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) myöntämä vaarallisen kemikaalin tai räjähteen käsittelyä tai varastointia koskeva lupa


Katso myös ketä vakuuttamisvelvollisuus ei koske.

26.09.2018