Talvivaaran konkurssissakin ympäristövahinkojen oikeudellinen epäselvyys jatkuu

Uutinen 7.11.2014

Talvivaara hakeutui 6.11.2014 konkurssiin. Valtio antoi samana päivänä, jossa todettiin muun muassa konkurssipesän pyrkivän löytämään uuden toiminnanharjoittajan kaivokselle. Jos uutta toimijaa ei löydetä, ei lopulta kuitenkaan jää muuta vaihtoehtoa kuin sulkea kaivos.

Kuten Ympäristövakuutuskeskuksen (YVK) aiemmassa tiedotteessa todettiin, YVK:n korvausvelvollisuus on ns. viimesijaista. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että saadakseen korvausta ympäristövahinkovakuutuslain nojalla vahinkoa kärsineen on osoitettava, että korvausta ei ole saatu perityksi korvausvelvolliselta konkurssin alkamisen takia eikä korvausta saada myöskään vastuuvakuutuksesta. Sama selvittämisvelvollisuus koskee myös mahdollisesta vakuudesta maksettavia korvauksia.

Talvivaaran konkurssissa merkittävä ympäristövahinkovastuita koskeva oikeudellinen epäselvyys ja epävarmuus YVK:n osalta liittyy erityisesti jo aiheutettujen ympäristövahinkojen korvausvelvollisuuden siirtymiseen uudelle toimijalle.

Näin varhaisessa vaiheessa Talvivaaran konkurssiprosessia YVK ei siis vielä voi lausua Talvivaaran ympäristövahinkojen korvattavuudesta ympäristövahinkovakuutuslain perusteella.

Lisätietoja:

  • Vakuutus- ja korvausasioiden asiakaspalvelu, p. 040 450 4546
  • Lakiasiainpäällikkö Visa Kronbäck, 040 450 4259
  • Johtaja Janne Jumppanen, 0404 450 4543
    etunimi.sukunimi@vakuutuskeskus.fi
23.03.2015