Ympäristövakuutuskeskus ei voi vielä ratkaista mahdollisia Talvivaaraan liittyviä korvaushakemuksia

Uutinen 8.10.2014

Ympäristövakuutuskeskus (YVK) vastaa ympäristövahinkovakuutuslain mukaisesti muun muassa maksukyvyttömien yritysten aiheuttamista ympäristövahingoista. YVK:n korvausvelvollisuus on kuitenkin ns. viimesijaista, eli ennen vahinkoilmoituksen jättämistä YVK:lle vahingon kärsineen on yritettävä hakea korvausta suoraan ympäristövahinkoa aiheuttaneelta yritykseltä tai yrityksen vastuuvakuutuksesta. Käytännössä YVK on siis aina viimeinen korvaava taho, mikäli vahingonkärsinyt ei saa korvauksia mistään muualta. Näin on myös Talvivaaran aiheuttamien ympäristövahinkojen osalta.

YVK ei voi ratkaista ympäristövahinkovakuutuslain mukaista velvollisuuttaan korvauksien maksamiseen Talvivaaran tapauksessa, ennen kuin sen ympäristövahinkovastuiden oikeudellinen asema on tuomioistuimen lainvoimaisella päätöksellä ratkaistu esimerkiksi julkisuudessa esille tulleessa yrityssaneerauksessa. YVK:n korvausvastuun laukaisevan maksukyvyttömyyden kriteerinä yrityssaneeraus on tulkinnanvaraisempi kuin konkurssi, ja soveltuvaa aiempaa oikeuskäytäntöä ei ole.

Lakisääteinen korvauskatto YVK:lle on viisi miljoonaa euroa ympäristövahinkoa kohden riippumatta vahingonkärsineiden määrästä. Jokainen mahdollinen Talvivaaraan liittyvä korvausvaatimus tullaan käsittelemään YVK:ssa erikseen, eikä keskus ole riippuvainen muiden viranomaisten, kuten esimerkiksi aluehallintoviraston tekemistä korvauspäätöksistä.

Ympäristövakuutuskeskus tiedottaa asiasta lisää viimeistään silloin, kun Talvivaaran ympäristövahinkovastuiden oikeudellinen asema on saatu lainvoimaisesti ratkaistuksi.

Lisätietoja:

  • Vakuutus- ja korvausasioiden asiakaspalvelu, p. 040 450 4546
  • Lakiasiainpäällikkö Visa Kronbäck, 040 450 4259
  • Johtaja Janne Jumppanen, 0404 450 4543
    etunimi.sukunimi@vakuutuskeskus.fi
23.03.2015