Tiivistelmä vuoden 2017 toimintakertomuksesta

Ympäristövakuutuskeskus (YVK) on kaikkien Suomessa ympäristövakuutustoimintaa harjoittavien vakuutusyhtiöiden yhteistyöelin.

Vakuutus-, korvaus- ja aktuaariasiat

Ympäristövahinkovakuutuksia oli 1 441 (1 425) kpl. Uusia ympäristövahinkoilmoituksia tuli 1 kpl. Jatkettiin keskeneräisten vahinkotapausten käsittelyä. Kahdessa tapauksessa asia eteni yleiseen tuomioistuimeen, jossa YVK oli regressivelkojana.

YVK:n jäsenyhtiöiden harjoittaman ympäristövahinkovakuutuksen vakuutusmaksutulosta poolille tilitettävä osa oli 1,9 (1,9) M€. Tästä 1,7 (1,7) M€ kohdistui tuntemattomista ja vakuuttamattomista vahingon aiheuttajista johtuvan riskin kattamiseen ja 0,2 (0,2) M€ oli jälleenvakuutusmaksua, jolla katetaan maksukyvyttömien vakuutuksenottajien riski. Vakuuttamattomilta toimijoilta perityt hyviketulot olivat 6,5 (0,9) t€. Vahingonkorvauksia maksettiin vuoden aikana 27,4 (71,9) t€.

Laadittiin jakojärjestelmän edellyttämät laskelmat, joiden pohjalta tehtiin vuoden 2016 lopullinen tasaus ja vuoden 2017 ennakkotasaus sekä määrättiin jakojärjestelmämaksu vuodelle 2018. Määritettiin vakuutuksen ottamisen laiminlyöneiltä vakuuttamisvelvollisilta yhteisöiltä perittävän hyvikkeen perusteena olevat keskimääräiset vakuutusmaksut vuodelle 2018.

Toimintaympäristössä tapahtuneet muutokset

YVK perusti helmikuussa 2016 sisäisen työryhmän tekemään kilpailuoikeudellisen itsearvioinnin YVK:n ja YVP:n toiminnasta. Arvioinnissa huomioitiin ryhmäpoikkeusasetuksen poistuminen maaliskuussa. Työryhmän esityksestä YVK:n hallitus päätti korvata poolisopimuksen uudella vastuunjakosopimuksella (voimaan 1.1.2018).

YVK:n hallitus päätti elokuussa alentaa maksupromilleja 12 % 1.1.2018 alkaen. Toimialojen riskiluokituksiin ei tehty muutoksia.

Ympäristönsuojelulain päivityksen yhteydessä ympäristölupamenettelyä kevennettiin karsimalla kansalliseen laitosluetteloon kuuluvien toimintojen luvanvaraisuutta. Luvanvaraisuus poistettiin kokonaan sellaisilta toiminnoilta, joiden ympäristövaikutukset ovat yleisellä tasolla vähäisiä.

Toukokuussa tuli voimaan uusi laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä. Ympäristöministeriö (YM) käynnisti lisäksi selvitystyön jätehuoltotyöjärjestelmän korvaavasta uudesta laista.

Oikeusministeriön (OM) alaisen, konkurssilainsäädännön tarkistamista varten kootun työryhmän toimikautta jatkettiin edelleen maaliskuulle 2018.

Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä

YVK on toimintaympäristön muutoksessa aktiivinen toimija. Seurataan alan lainsäädäntökehitystä ja ollaan valmiina osallistumaan YM:ssä mahdollisesti jatkuvaan TOVA-rahoitusmallin jatkokehitystyöhön sekä muuhun ympäristölainsäädännön valmisteluun.

Viestintä

Median kiinnostuksen kohteeksi nousi Talvivaaran (Terrafame) kaivoksen toiminta. Aiheesta päivitettiin syksyllä tiedote verkkosivuille ja annettiin haastatteluita.

Verkkosivuille vietiin muutamia tapausesimerkkejä korvauksista. Ympäristövahinkovakuutus Suomessa -esite päivitettiin loppuvuonna.

Hallinto

Vakuutuskeskuksen (VK) toimisto on yhteinen Liikennevakuutuskeskuksen (LVK), Potilasvakuutuskeskuksen (PVK), Lääkevahinkovakuutuspoolin (LVP) ja eräiden muiden poolien kanssa. Toimintakustannukset on jaettu ryhmän organisaatioille aiheutumisperiaatteella.

Toimielimet 2017

Hallitus

 • Matti Sjögren, If, puheenjohtaja
 • Mika Aho, Fennia
 • Maria Blomstedt, Folksam
 • Kristiina Ellmén, OP, varapuheenjohtaja
 • Mikko Suomalainen, LähiTapiola

YVK:n toimintovastuulliset Vakuutuskeskus-ryhmässä

 • Toimitusjohtaja Ulla Niku-Koskinen
 • Hallintojohtaja Jari-Matti Lifländer
 • Ympäristövakuutuksesta vastuullisen liikennevakuutusyksikön johtaja Janne Jumppanen
 • Korvauskäytäntö, lainsäädäntöjohtaja Asko Nio
 • Aktuaarijohtaja Simo Sarvamaa 29.9.2017 asti
 • Aktuaarijohtaja Ville Lilja 20.11.2017 alkaen
 • Viestintäpäällikkö Leena-Mari Tanskanen
 • Lakiasiainpäällikkö Visa Kronbäck

Tilintarkastajat
Oy Tuokko Ltd

 • Jari Miikkulainen KHT
 • Janne Elo KHT

Valvontatilintarkastajana on toiminut Jari Miikkulainen KHT.

Viralliset tilinpäätökset ovat luettavissa Ympäristövakuutuskeskuksen toimistossa osoitteessa Itämerenkatu 11-13.

 

25.04.2018