Myrkkytynnyrit metsätien päässä – tuntematon vahingon aiheuttaja

Sienestäjä oli löytänyt metsätien päästä kääntöpaikalta kuusi isoa metallitynnyriä, joissa kaikissa oli ollut varoitukset haitallisesta ja myrkyllisestä kemikaalista. Hän oli ilmoittanut asiasta kunnan ympäristötarkastajalle, joka heti samana päivänä oli käynyt katsomassa tynnyreitä.

Kaikki tynnyrit olivat täysiä ja ainakin kaksi vuoti maaperään. Tynnyreiden kyljissä olleiden merkintöjen mukaan tynnyreissä oli ainakin alun perin ollut ongelmajätteeksi luokiteltavia kemikaaleja muun muassa trikloorietyleeniä. Kolmen tynnyrin sisältö oli sekoitus maalia, liuottimia ja mahdollisesti myös muita kemikaaleja.

Tynnyrit oli jätetty yksityisen maanomistaja A:n metsäpalstalle hänen tietämättään. Paikka sijaitsi myös pohjavesialueella. A teki rikosilmoituksen eikä poliisin suorittamassa esitutkinnassa saatu selvitettyä myrkkytynnyreiden jättäjää. Ympäristörikoksen tekijä ja ympäristövahingon aiheuttaja jäi tuntemattomaksi.

Maanomistaja A oli kunnan ympäristöviranomaisen määräyksestä tilannut tynnyreiden pois viennin ja hävittämisen vaarallisten jätteiden käsittelylaitoksella, josta A:lle oli aiheutunut yhteensä 2 500 euron kustannukset.

Kunnan ympäristöviranomainen oli vielä lopuksi tutkimuksin selvittänyt, ettei vuotaneiden tynnyreiden myrkkyä ehtinyt kulkeutua pohjaveteen asti. Tästä selvityksestä kunnalle oli aiheutunut yhteensä 2 500 euron kulut.

Korvaukset

Maanomistaja A ja kunta tekivät Ympäristövakuutuskeskukselle (YVK) vahinkoilmoitukset ja vaativat korvauksia edellä mainituista kuluista. Aiheutuneista kuluista YVK:lle toimitettiin alkuperäiset kirjalliset tositteet.

Maanomistaja A:lle YVK korvasi vaaditun mukaisesti vähentäen 300 euron omavastuuosuuden eli yhteensä YVK korvasi ympäristövahinkona ja ympäristövahingon uhan torjumisesta 2 200 euroa.

Kunnalle YVK ei maksanut korvauksia, koska kulut eivät ylittäneet 3 000 euron omavastuuosuutta.