Försäkring

Tillsyn av försäkringsskyldigheten utövas av Närings-, trafik och miljöcentralerna (NTM-centralerna). De och Miljöförsäkringscentralen ger information om huruvida ett företag omfattas av försäkringsskyldigheten.

Vem är skyldig att teckna försäkring?
Vem omfattas inte av försäkringsskyldigheten?
Var kan försäkring tecknas?
Centrala bestämmelser

25.03.2015