Ersättningsbeloppet är högst 5 miljoner euro för en skadehändelse (maximal ersättning 6 mn euro om skadan inträffat efter 1.2.2015) och sammanlagt högst 8,5 miljoner euro för alla anmälda skador under kalenderåret (maximal ersättning 10 mn euro om skadan inträffat efter 1.1.2016).

Självrisk
Från ersättningen dras av den skadelidandes självriskandel som är 300 euro för fysiska personer och 3 000 euro för juridiska personer.

24.03.2015