Turvaa ympäristövahinkojen varalta

Vastuu aiheutuneesta ympäristövahingosta on ensisijaisesti toimintaa harjoittaneella vahingonaiheuttajalla.

Ympäristövakuutuskeskus turvaa kuitenkin viimekädessä vahingonkärsineen oikeudet hoitamalla tuntemattomien, vakuuttamattomien ja maksukyvyttömien aiheuttamat ympäristövahingot. Keskuksen jäseniä ovat kaikki ympäristövakuutuksia myöntävät vakuutusyhtiöt Suomessa.