Vastuu aiheutuneesta ympäristövahingosta on toimintaa harjoittaneella vahingonaiheuttajalla.

Aiheuttajan on korvattava ympäristövahinko täysimääräisesti mukaan lukien ympäristövahinkojen torjumisesta ja pilaantuneen ympäristön ennalleen saattamisesta aiheutuneet kustannukset.

Lakisääteinen ympäristövahinkovakuutus turvaa vahingonkärsineen oikeudet silloin, kun

  • korvauksia ei ole saatu täysimääräisesti vahingon aiheuttaneelta yritykseltä tai yrityksen mahdollisesta vastuuvakuutuksesta
  • vahingon aiheuttaja on maksukyvytön tai tuntematon
  • vahinkoa ei voida korvata öljysuojarahastosta annetun lain mukaan
  • vahinko on aiheutunut 1.1.1999 tai sen jälkeen harjoitetusta toiminnasta

Ympäristövahinkolaki ei koske vahinkoja, joiden korvaamisesta säädetään muussa laissa, lukuun ottamatta muun muassa tuotevastuulakia. Tämän vuoksi ympäristövahinkona ei korvata esimerkiksi vahinkoja, jotka korvataan liikennevakuutuslain nojalla.

Korvaamisen edellytyksenä on, että lain piirissä olevan toiminnan ja vahingon välinen syy-yhteys on todennäköinen.