Ympäristövakuutus on oltava sellaisella yksityisoikeudellisella yhteisöllä, jonka harjoittamaan toimintaan liittyy olennainen ympäristövahingon vaara tai jonka toiminta yleisesti aiheuttaa haittaa ympäristölle.

Vakuuttamisvelvollisuus koskee yhteisöitä, joiden toimintaan tarvitaan:

  • Valtion ympäristöviranomaisen (AVI) myöntämä ympäristölupa
  • Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) myöntämä vaarallisen kemikaalin tai räjähteen käsittelyä tai varastointia koskeva lupa

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY-keskukset) valvovat vakuuttamisvelvollisuuden noudattamista.

Niiltä tai Ympäristövakuutuskeskukselta voi tiedustella, kuuluuko yritys vakuuttamisvelvollisten piiriin.