Sivun alasivut:

Ympäristövakuutuskeskus turvaa viimekädessä vahingonkärsineen oikeudet hoitamalla tuntemattomien, vakuuttamattomien ja maksukyvyttömien aiheuttamat ympäristövahingot. Keskuksen jäseniä ovat kaikki ympäristövakuutuksia myöntävät vakuutusyhtiöt Suomessa.

Ympäristövakuutuskeskuksen (YVK) tehtävät

  • hoitaa tuntemattomien, vakuuttamattomien ja maksukyvyttömien vahingot
  • hoitaa jäsenyhtiöiden keskukselle siirtämien muiden vahinkojen korvaustoimen
  • perii hyvikkeet vakuuttamisen laiminlyönneistä
  • tekee riskimaksulaskelmia
  • antaa vakuutustointa edistäviä ohjeita
  • vastaa ympäristövakuutustoiminnan tiedotuksesta
  • toimii jäsenyhtiöiden yhteistyöelimenä