Vakuuttamisvelvollisuus ei koske toiminimellä (tmi) harjoitettavaa toimintaa – ei edes siinä tapauksessa, että kyseisen toiminnan ympäristöluvan on käsitellyt ja ratkaisut valtion ympäristölupaviranomainen.

Vakuuttamisvelvollisuus ei myöskään koske kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen käsittelemän ja ratkaiseman ympäristöluvan perusteella toimivaa yksityisoikeudellista yhteisöä.

Vakuuttamisvelvollisuus ei koske myöskään öljyn tai öljytuotteiden varastointiin tai jakeluun, voiteluaineen valmistukseen, saastuneen alueen puhdistukseen tai jätteen hyödyntämiseen liittyvää toimintaa, ellei toiminta muusta syystä edellytä valtion ympäristölupaviranomaisen ympäristölupaa. Öljyn tai öljytuotteiden varastoinnista tai jakelusta aiheutuvista vahingoista korvausta on haettava vahingon aiheuttajalta tai öljysuojarahastolta. Öljysuojarahastosta kerrotaan Ympäristöministeriön sivuilla.