Asiakirjajulkisuuskuvaus

Tämä on julkisen hallinnon tiedonhallinnasta annetun lain (906/2019) 28 §:n mukainen asiakirjajulkisuuskuvaus, jonka tarkoituksena on helpottaa tietopyyntöjen tekemisessä Ympäristövakuutuskeskukselle (YVK).

Asiakirjajulkisuuskuvaus koskee vain niitä asiarekistereitä, joiden mukaisissa asioissa YVK käyttää julkista valtaa. Tällaisia asiarekisterejä sisältyy ympäristövahinkovakuutuslain mukaiseen korvaus- ja perintätoimintaan.

Jokaisella on oikeus saada tietoa viranomaisen asiakirjasta, joka on julkinen. Asiakirjat voivat kuitenkin sisältää myös salassa pidettävää tietoa. Salassapidolle on aina jokin julkisuuslaista tai muusta laista tuleva peruste.

YVK:n korvaus- ja perintätoimeen liittyvät asiakirjat eivät ole julkisia, eikä niitä voi pyytää kuka tahansa. Asianosaisella on oikeus saada tietoa vain itseään koskevista asioista.

Tietopyynnön tekeminen

Voit pyytää vain itseäsi koskevia tietoja tai valtakirjalla toista henkilöä koskevia tietoja. Tietopyyntö tulee aina yksilöidä riittävän tarkasti siten, että vastaanottaja voi selvittää, mitä asiakirjaa pyyntö koskee. Tarvittaessa autamme pyynnön yksilöimisessä.

Jos haluat tehdä tietopyynnön, ole yhteydessä meihin ensisijaisesti puhelimitse soittamalla numeroon 040 450 4546.

Tietopyynnön voi lähettää myös postitse osoitteeseen Ympäristövakuutuskeskus, Itämerenkatu 11-13, 00180 HELSINKI.

Asiarekisterit ja tietoaineistot

YVK ylläpitää erillisiä asiarekisterejä vireille tulleista korvaus- ja perintäasioista, niiden käsittelyvaiheista sekä niihin liittyvistä asiakirjoista.

Korvausjärjestelmä Vanet sisältää tiedot vireille pannuista vahinkoasioista, asianosaisista, käsittelyvaiheista sekä vahinkoasiakirjoista. Tietoa asiarekisteristä haetaan pääsääntöisesti vahinkonumerolla, asianosaisen henkilötunnuksella tai nimellä.

Perintäjärjestelmä Laima sisältää tiedot vireille pannuista perintäasioista, niiden käsittelyvaiheista sekä asiakirjoista. Tietoa asiarekisteristä haetaan pääsääntöisesti asianumerolla, asianosaisen henkilötunnuksella tai nimellä.

Asianosaisjulkisia tietoja sisältävistä asiarekistereistä ei luovuteta tietoja avoimesti teknisen rajapinnan avulla.

Lisätietoja

Tietosuoja Ympäristövakuutuskeskuksessa

Ympäristövakuutuskeskuksen yhteystiedot