Kaikki ympäristövahinkolain mukaiset vahinkoilmoitukset käsitellään Ympäristövakuutuskeskuksessa.

Korvausvaatimus on esitettävä keskukselle kirjallisesti kolmen vuoden kuluessa siitä, kun vahinkoa kärsinyt on saanut tietää siitä, että korvausta ei saada perityksi korvausvelvolliselta tai että korvausvelvollista ei ole saatu selvitetyksi.

Täytä alla ladattavissa oleva vahinkoilmoituslomake ja toimita se Ympäristövakuutuskeskukselle. Ympäristövakuutuskeskuksen Yhteystiedot-sivu.

Lataa vahinkoilmoituslomake (pdf)