Ympäristövahinkovakuutus voidaan ottaa vastuuvakuutuksia myöntävästä vakuutusyhtiöstä, joka on Ympäristövakuutuskeskuksen jäsen.

Yrityksen on otettava ympäristövahinkovakuutus kolmen kuukauden kuluessa toiminnan aloittamisesta.

Vakuuttamisen laiminlyönnistä seuraa Ympäristövakuutuskeskuksen perimä hyvikemaksu. Sen suuruus on enintään kymmenkertainen keskimääräiseen vakuutusmaksuun verrattuna.

Katso lista Ympäristövakuutuskeskukseen kuuluvista vakuutusyhtiöistä sivulta Jäsenyhtiöt.