Miljöskadeförsäkringen kan tecknas hos ett försäkringsbolag som beviljar ansvarsförsäkringar och som är medlem i Miljöförsäkringscentralen. Företaget ska teckna miljöförsäkring inom tre månader efter att det har inlett verksamheten.

Den som försummar försäkringsskyldigheten ska betala en gottgörelse till Miljöförsäkringscentralen. Dess belopp är högst tio gånger den genomsnittliga premien.