Medlemsbolag

Miljöförsäkringscentralens medlemmar är samtliga försäkringsbolag som beviljar miljöförsäkringar i Finland.

Chubb European Group SE, filial i Finland
chubbvakuutus.fi/
Ömsesidiga Försäkringsbolaget Fennia

www.fennia.fi/
If Skadeförsäkring AB (publ), filial i Finland
www.if.fi/
Pohjantähti Ömsesidigt Försäkringsbolag
www.pohjantahti.fi/
Pohjola Försäkring
www.op.fi/pohjolavakuutus/
Protector Forsikring ASA, filial Finland
www.protectorvakuutus.fi
LokalTapiola Ömsesidigt Försäkringsbolag
www.lahitapiola.fi/
Ömsesidiga Försäkringsbolaget Turva
www.turva.fi/
Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag
www.omsen.ax/

 

30.12.2019