Trafikförsäkringscentralen, Patientförsäkringscentralen, Miljöförsäkringscentralen och Läkemedelsskadeförsäkringspoolen bildar Försäkringscentralgruppen. Utöver vissa gemensamma funktioner har Försäkringscentralen bland annat gemensamma värderingar och dataskyddspolicy.

För oss på Försäkringscentralen är det av största vikt att skydda personuppgifter och att värna om dem. Med personuppgifter avses all information med vilken en person kan identifieras direkt eller genom att sammankoppla information. Liksom andra aktörer inom försäkringsbranschen sköter vi många olika lagstadgade uppgifter som kräver insamling och användning av personuppgifter. Dataskydd och skydd av den personliga integriteten betonas i all vår verksamhet.

Våra personregister, processer, anvisningar och avtal gällande hantering av personuppgifter uppfyller dataskyddsförordningens krav. Vi har utbildat vår personal i bestämmelser om dataskydd och utnämnt en gemensam dataskyddsansvarig person för vår verksamhet.

I vår verksamhet strävar vi efter så omfattande transparens som möjligt.