Alla skadeanmälningar enligt miljöskadelagen handläggs vid Miljöförsäkringscentralen.

Krav på ersättning ska framställas skriftligt till centralen inom tre år efter att den skadelidande har fått kännedom om att ersättningen inte kan drivas in hos den ersättningsskyldiga eller att det inte har varit möjligt att utreda vem som är ersättningsskyldig.

Fyll i blanketten för skadeanmälan (pdf) (blanketten på finska) och lämna in den till Miljöförsäkringscentralen. Gå till sidan Kontaktinformation.