Gällande uppdatering av kontaktuppgifter i skadeärenden, annan kontakt samt dokumentbegäran ber vi att du i första hand kontaktar vår ersättningstjänst.

Begäran om granskning eller rättelse av personuppgifter eller någon annan begäran enligt ovan nämnda rättighet kan göras genom att skicka e-post till tietosuoja(@)vakuutuskeskus.fi