Webbsidans undersidor:

Kontaktinformation

Miljöförsäkringscentralen
Östersjögatan 11-13
00180 Helsingfors

FO-nummer 1527082-0
Fax 040 450 4694

Vår kundtjänst håller öppet vardagar kl. 9.00–15.00. Samtalsavgiften är normal mobiltelefonavgift.

  • Försäkrings- och ersättningsärenden, 040 450 4546
  • Ärenden gällande indrivning och underlåtenhet att teckna försäkring, 040 922 0106

E-postadresserna har formen: fornamn.efternamn@vakuutuskeskus.fi

Sms kan inte skickas till våra telefonnummer.

Verkställande direktör Juha-Pekka Halmeenmäki
040 922 9000

Direktör Janne Jumppanen
040 450 4543

Chef för juridiska ärenden Visa Kronbäck
040 450 4259

Ersättningssakkunnig Jussi Oivo
040 450 4617

Jurist Minna Anttonen
040 922 5526

Förvaltningsdirektör Jari-Matti Lifländer
040 450 4585

Aktuariedirektör Ville Lilja
040 922 1413

Kommunikationsdirektör Sari-Leena Lund
040 922 5528

Lagstiftningsdirektör Asko Nio
040 450 4614

Internrevisor Jouni Väänänen
040 922 5527

Servicechef Raino Räsänen
040 450 4644

Sakkunnigläkare Lasse Rämö
specialistläkare inom ortopedi och traumatologi