Webbsidans undersidor:

Kontaktinformation

Vår kundtjänst håller öppet vardagar kl. 9.00–15.00. Samtalsavgiften är normal mobiltelefonavgift.

  • Försäkrings- och ersättningsärenden, 040 450 4546
  • Ärenden gällande indrivning och underlåtenhet att teckna försäkring, 040 922 1401

FO-nummer 1527082-0

E-postadresserna har formen: fornamn.efternamn@vakuutuskeskus.fi

Sms kan inte skickas till våra telefonnummer.

Rättschef Visa Kronbäck
040 450 4259

Direktör Janne Jumppanen
040 450 4543

Verkställande direktör Juha-Pekka Halmeenmäki
040 922 9000

Förvaltningsdirektör Jari-Matti Lifländer
040 450 4585

Aktuariedirektör Ville Lilja
040 922 1413

Kommunikationsdirektör Sari-Leena Lund
040 922 5528

Internrevisor Jouni Väänänen
040 922 5527

Sakkunnigläkare:
Lasse Rämö, specialistläkare inom ortopedi och traumatologi