Centrala bestämmelser är:

  • Lag om miljöskadeförsäkring (81/1998)
  • Förordning om miljöskadeförsäkring (47/2015)
  • Miljöskyddslag (527/2014)
  • Förordning om miljöskydd (713/2014)
  • Lag om säkerhet vid hantering av farliga kemikalier och explosiva varor (390/2005)