Keskeisimmät säädökset:

  • Ympäristövahinkovakuutuksesta annettu laki (81/1998)
  • Ympäristövahinkovakuutuksesta annettu asetus (47/2015)
  • Ympäristönsuojelulaki (527/2014)
  • Ympäristönsuojeluasetus (713/2014)
  • Vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annettu laki (390/2005)