VAKUUTTAMINEN

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY-keskukset) valvovat vakuuttamisvelvollisuuden noudattamista.

Niiltä tai Ympäristövakuutuskeskukselta voi tiedustella, kuuluuko yritys vakuuttamisvelvollisten piiriin.

Keillä on vakuuttamisvelvollisuus
Keitä vakuuttamisvelvollisuus ei koske
Vakuutuksen ottaminen
Keskeisimmät säädökset

29.01.2016