Mitä korvataan

Ensisijaisesti vastuussa ympäristövahingosta on vahingon aiheuttanut toiminnan harjoittaja.

Ympäristövakuutuskeskus hoitaa keskitetysti korvauskäsittelyn ja korvausten maksamisen, kun vahingon aiheuttaja jää tuntemattomaksi tai vahingon aiheuttaja on todettu maksukyvyttömäksi.

Ympäristövahinkona korvataan tietyllä alueella harjoitetusta toiminnasta johtuva vahinko, joka on ympäristössä aiheutunut veden, ilman tai maaperän pilaantumisesta, melusta, tärinästä, säteilystä, valosta, lämmöstä tai hajusta tai muusta vastaavasta häiriöstä.

Lue esite ympäristövakuutuksesta (pdf)

19.03.2015