Ympäristövahinkojen korvaamiseen uusi rahasto

Uusi laki ympäristövahinkorahastosta hyväksyttiin eduskunnassa vuoden 2022 lopussa. Laki tulee voimaan 1.1.2025, jolloin myös uusi ympäristövahinkorahasto aloittaa toimintansa. Vuoden 2024 loppuun saakka vahingot hoitaa Ympäristövakuutuskeskus (YVK).

Vastuu aiheutuneesta ympäristövahingosta on ensisijaisesti toimintaa harjoittaneella vahingonaiheuttajalla, jonka on korvattava myös ympäristövahinkojen torjumisesta ja pilaantuneen ympäristön ennalleen saattamisesta aiheutuneet kustannukset.

Ympäristövakuutuskeskus turvaa viimekädessä vahingonkärsineen oikeudet hoitamalla tuntemattomien ja vakuuttamattomien toimijoiden aiheuttamat ympäristövahingot. Lisäksi keskus hoitaa asianmukaisesti vakuutettujen, mutta maksukyvyttömien toimijoiden aiheuttamat ympäristövahingot jäsenyhtiöidensä toimeksiannosta. Keskuksen jäseniä ovat kaikki ympäristövakuutuksia myöntävät vakuutusyhtiöt Suomessa.

Kun uusi laki astuu voimaan, maksetaan ympäristövahinkorahastosta korvausta ympäristön pilaantumiseen liittyvistä vahingoista silloin, kun korvausta ei saada perittyä vahingon aiheuttajalta tai aiheuttajaa ei tiedetä. Rahaston korvauspiiri on laajempi kuin nykyisessä vakuutusjärjestelmässä, ja rahoitus kerätään vaaraa aiheuttavaa toimintaa harjoittavilta toimijoilta. Ympäristövahinkorahastosta ei pääsääntöisesti korvata vahinkoja, jotka ovat aiheutuneet ennen lain voimaantuloa 1.1.2025.

Kuka korvaa vahingot uuden lain voimaantulon jälkeen?

Vuodesta 2025 alkaen korvauksia maksavat sekä Ympäristövakuutuskeskus (YVK) että ympäristövahinkorahasto. Kaikki 31.12.2024 jälkeen tapahtuneet vahingot ilmoitetaan Ympäristövahinkorahastolle. YVK puolestaan korvaa ennen vuotta 2025 aiheutuneita vahinkoja myös uuden lain voimaantulon jälkeen. Korvauksia vanhoista vahingoista voi hakea YVK:lta vielä viiden vuoden ajan uuden lain voimaantulosta eli 31.12.2029 asti. Sen jälkeen korvausvaatimuksen myös ennen vuotta 2025 tapahtuneista vahingoista voi tehdä vielä 31.12.2034 saakka Ympäristövahinkorahastolle.

Korvausvaatimus on sekä vanhan että uuden lain mukaan tehtävä yleensä kolmen vuoden kuluessa siitä, kun vahinkoa kärsinyt on saanut tietää siitä, että korvausta ei saada perityksi vahingon aiheuttajalta.

YVK käsittelee loppuun kaikki sille ennen ympäristövahinkorahastolain voimaantuloa ilmoitetut sekä viiden vuoden siirtymäaikana ilmoitetut vahinkotapaukset. Mikäli tapauksia ei ole vireillä 1.1.2030, voidaan ympäristövakuutusjärjestelmä päättää kokonaisuudessaan. Sen jälkeen vahingoista vastaa Ympäristövahinkorahasto.

Ympäristövakuutuskeskus (YVK) hoitaa keskitetysti Suomessa tapahtuneiden ympäristövahinkojen korvauskäsittelyn ja korvausten maksamisen. YVK on osa Vakuutuskeskus-ryhmää, johon kuuluvat myös Liikennevakuutuskeskus, Potilasvakuutuskeskus ja Lääkevahinkovakuutuspooli.

Lisätietoja:

Johtava lakimies Visa Kronbäck, p. 040 450 4259, visa.kronback(at)vakuutuskeskus.fi

Viestintä, p. 040 450 4700