Välkommen, det här är tillgänglighetsutlåtande av Miljöförsäkringscentralen

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller tjänsten www.yvk.fi/sv och har upprättats / uppdaterats 31.12.2020. Tjänsten omfattas av lagen om tillhandahållande av digitala tjänster och dess krav på att offentliga webbplatser måste vara tillgängliga.

Vi har själva granskat hur tillgänglig tjänsten är.

Microsoft har meddelat att de kommer att sluta stödet av Internet Explorer (IE) i augusti 2021. Vi arbetar för att säkerställa att vår webbplats kan nås med en IE-webbläsare fram till augusti 2021. Webbplatsens utseende och funktioner är dock annorlunda när du använder IE. För att säkerställa en bättre användarupplevelse rekommenderar vi att du laddar ner en annan webbläsare istället för IE, om möjligt.

Försäkringscentralens årsberättelse har inte gjorts med helt tillgängligt teknik.

Tillgänglighetsstatus för den digitala tjänsten

Uppfyller delvis tillgänglighetskraven.

Icke-tillgängligt innehåll

Webbplatsen uppfyller ännu inte alla krav

Innehåll som inte är tillgängligt och dess brister: 

  • Hanterbar: Skadeanmälan (pdf) är inte ännu tillgänglig.

  • Skadeanmälan förnyas i samma process som de andra pdf-blanketterna av Försäkringcentralen. Målet är att publicera den tillgängliga blanketten till sommaren 2021.

Tillgänglighetskrav som inte uppfylls:

  • 2.1.1 Tangentbord

Omfattas inte av lagstiftningens krav

  • filer skapade med kontorsprogram (t.ex. doc, pdf, odt), som har publicerats före 23.9.2018

Broschyr om miljöskadeförsäkring i Finland (pdf) publicerades före den 23 september 2018 och har inte upprättats i enlighet med tillgänglighetskraven.

Upptäckte du en tillgänglighetsbrist i vår digitala tjänst? Beskriv den för oss och vi ska göra vårt bästa för att åtgärda den

Ge feedback med hjälp av blankett som finns längst ner på sidan.

Tillsynsmyndigheten

Kontakta oss om du vill påtala brister i tillgängligheten på vår webbplats. Det kan ta 14 dagar innan du får ett svar. Om du inte är nöjd med det svar du har fått eller inte får något svar alls inom två veckor kan du lämna in en anmälan om bristande tillgänglighet till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På regionförvaltningsverkets webbplats finns det beskrivet hur du kan lämna in en anmälan och hur ärendet behandlas.

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
www.tillgänglighetskrav.fi
webbtillganglighet@rfv.fi
telefonnummer växeln 0295 016 000

Din feedback om tillgängligheten till vår webbplats