Välkommen, det här är tillgänglighetsutlåtande av Miljöförsäkringscentralen

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller tjänsten www.yvk.fi/sv och har upprättats / uppdaterats 31.3.2021. Tjänsten omfattas av lagen om tillhandahållande av digitala tjänster och dess krav på att offentliga webbplatser måste vara tillgängliga.

Vi har anlitat en extern expert för att bedöma tillgängligheten till våra tjänster.

Microsoft har meddelat att de kommer att sluta stödet av Internet Explorer (IE) i augusti 2021. Vi arbetar för att säkerställa att vår webbplats kan nås med en IE-webbläsare fram till augusti 2021. Webbplatsens utseende och funktioner är dock annorlunda när du använder IE. För att säkerställa en bättre användarupplevelse rekommenderar vi att du laddar ner en annan webbläsare istället för IE, om möjligt.

Försäkringscentralens årsberättelse har inte gjorts med helt tillgängligt teknik.

Tillgänglighetsstatus för den digitala tjänsten

Uppfyller delvis tillgänglighetskraven.

Icke-tillgängligt innehåll

Webbplatsen uppfyller ännu inte alla krav

Innehåll som inte är tillgängligt och dess brister: 

  • Hanterbar: Skadeanmälan (pdf) är inte ännu tillgänglig.

  • Skadeanmälan förnyas i samma process som de andra pdf-blanketterna av Försäkringcentralen. Målet är att publicera den tillgängliga blanketten till slutet av året 2021.

Tillgänglighetskrav som inte uppfylls:

  • 2.1.1 Tangentbord

WCAG 2.4.3 Huvudmeny: I huvudmenyn går fokus alltid igenom alla länkar i undermenyn när du navigerar med tangentbordet, och du kan inte enkelt navigera till en viss huvudpunkt. Om du använder ett skärmläsningsprogram kan du inte se menyns struktur och relationerna mellan länkarna, eftersom både huvudpunkterna och underpunkterna läses som sekventiella länkar. När du navigerar bakåt fortsätter markeringen endast vid huvudpunkterna, vilket är oförenligt med navigering framåt.

Med Firefox på Mac går fokus inte alls in i undermenyn, vilket gör att du inte kan navigera framåt från menyn. Dessutom flyttas inte fokus till innehållet på sidan.

WCAG 1.3.1, 1.3.2, 4.1.3 Sökfunktion: I knappen som öppnar sökningen finns inget aktivt element som meddelar om dess funktion. Texten i ikonen antyder detta, men är på engelska ("sök"). När du har tryckt på ikonen flyttas inte fokus till sökrutan, vilket gör det svårt att identifiera öppning av sökfunktionen och sökordet kan inte skrivas direkt.

Sökningen är visuellt tydlig och dynamisk feedback visas om nedladdningen. Om du använder ett skärmläsningsprogram får du emellertid inte motsvarande information och inte heller feedback om sökningens start och slutförande. Förståelsen kompliceras ytterligare av att fokus flyttas till början av sidan.

WCAG 2.4.3 Skipplänk: En skipplänk som leder direkt till sidans innehåll fungerar inte tillförlitligt. När du navigerar med tangentbordet leder inte tryck på skipplänken (Enter) till sidans innehåll, utan fokus blir kvar i det övre fältet. Användare av skärmläsningsprogram kan navigera i innehållet med navigeringsfunktionerna för skärmläsare, men det finns inget sådant alternativ för seende tangentbordsanvändare.

WCAG 2.4.7 Visuell markering: I vissa aktiva element, som till exempel länkar på en mörkblå bakgrund, skiljer markören sig inte tillräckligt från elementet i alla webbläsare.

WCAG 1.4.3 Bakgrundsbilder: Webbplatserna visar vit text på mörka bakgrundsbilder. Det finns ingen fast bakgrundsfärg definierad för bakgrundsbilderna, om bilden inte laddas korrekt (reservlösning). Om bilderna inte laddas eller visas, visas vit text på en vit bakgrund.

WCAG 1.1.1 Ikoner: Webbplatserna använder ikoner som visas baserat på ikonbibliotekets kodnamn. Eftersom ikonerna inte är dolda från skärmläsningsprogrammet, läser programmet kodnamnen högt och ikonerna har inte textekvivalenter.

WCAG 1.3.1 Rubriker: Det finns mindre inkonsekvenser i rubrikhierarkin. Textlänken som finns på logotypens plats är en H6-rubrik. På startsidorna används H5-rubriker direkt under H2-nivån. Rubriker på sidpuffar (Gå till, Aktuellt, Någon annanstans på nätet, osv.) är på nivå H3. På vissa sidor är den föregående nivån H1, men på vissa andra sidor placeras den under den sista H2-rubriken för innehållet i strukturen. Sökresultatsidan saknar ett H1-huvud.

WCAG 1.3.1 Markera en aktiv punkt: I huvudmenyn och i sidnavigeringen till vänster markeras det öppna objektet visuellt, men den programmatiska markering som är nödvändig för hjälpmedelsanvändaren saknas. När du använder en skärmläsare vet du inte baserat på navigeringen vilket objekt som är öppet.

WCAG 4.1.2 Dragspelselement: Eftersom det inte finns aktiva kontroller (a, knapp) i dragspelselementen, tolkar och läser skärmläsaren dem som textelement. Dragspelen får tangentbordsmarkering (tabindex-attribut), men deras funktion och status är inte tydliga. Pilspetsikonen läses enligt ikonens namn ("keyboard_arrow_down").

WCAG 2.4.4 Länk till startsidan: Webbplatserna använder en textlänk i stället för en logotyp i det övre fältet, som anger tjänstens namn. Syftet och målet med länken är dock inte självklart för den som använder skärmläsaren och inte kan se länken i rätt sammanhang.

WCAG 1.4.4 Öka textstorleken: Vissa visuella element skalas inte korrekt när endast text förstoras till 200 procent av det normala: Texterna kan klippas eller överlappas.

WCAG 4.1.1 HTML-kodens kvalitet: Tjänstens HTML-kod innehåller punkter som inte uppfyller standarden. Det finns brister åtminstone inom följande områden: tillåtna attribut för element, accepterade värden för attribut och saknade attribut.

Omfattas inte av lagstiftningens krav

  • filer skapade med kontorsprogram (t.ex. doc, pdf, odt), som har publicerats före 23.9.2018

Broschyr om miljöskadeförsäkring i Finland (pdf) publicerades före den 23 september 2018 och har inte upprättats i enlighet med tillgänglighetskraven.

Upptäckte du en tillgänglighetsbrist i vår digitala tjänst? Beskriv den för oss och vi ska göra vårt bästa för att åtgärda den

Ge feedback med hjälp av blankett som finns längst ner på sidan.

Tillsynsmyndigheten

Kontakta oss om du vill påtala brister i tillgängligheten på vår webbplats. Det kan ta 14 dagar innan du får ett svar. Om du inte är nöjd med det svar du har fått eller inte får något svar alls inom två veckor kan du lämna in en anmälan om bristande tillgänglighet till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På regionförvaltningsverkets webbplats finns det beskrivet hur du kan lämna in en anmälan och hur ärendet behandlas.

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
www.tillgänglighetskrav.fi
webbtillganglighet@rfv.fi
telefonnummer växeln 0295 016 000

Din feedback om tillgängligheten till vår webbplats