Ersättningarna utbetalas upp till maximalt belopp från försäkringen endast när den skadelidande inte kan få ersättning av den som vållat skadan eller från något annat ersättningssystem.

24.03.2015